Акушерство

В акушерстві питання діагностики стосується двох організмів – материнського і плодового, які представляють собою єдину біологічну систему. Якщо стан вагітної можна об’єктивно визначити за допомогою клінічних та параклінічних методів обстеження, то визначення стану плода має певні труднощі, зумовлені суб’єктивністю оцінки основних параметрів його життєдіяльності.

Одним із простих способів спостереження за розвитком вагітності є вимірювання висоти стояння дна матки, що дає можливість встановити відповідність розмірів матки теоретичному терміну. Цей метод діагностики називається гравідограма. Однак на його результати впливають такі фактори:

  • збільшена або зменшена кількість навколоплодових вод,
  • генетична схильність до високої або низької маси тіла,
  • розміщення плаценти.

Визначення серцебиття плода методом аускультації

Визначення серцебиття плода методом аускультації на теперішній час є способом, який тільки дозволяє встановити його життєздатність. Тому ці методи мають суттєві обмеження по діагностичній цінності і не можуть бути самостійно застосованими для визначення істинного стану плода. Адже у випадках, коли стан вагітної або роділлі відповідає нормі і не потребує будь-якого втручання, саме стан плода має визначальне значення для подальшого ведення вагітності або родів. При цьому вкрай важливо адекватно, на експертному рівні, оцінити ситуацію, що, в свою чергу, є необхідною умовою для проведення правильного консультування і зваженого вибору оптимальної акушерської (перинатальної) стратегії і тактики ведення вагітності та родів. В сучасних умовах, крім загальноприйнятих, застосовуються високотехнологічні та високоінтелектуальні методи, такі як ультразвукова діагностика, ультразвукова доплерографія, кардіотокографія. Кожен з методів має свої важливі діагностичні задачі і можливості, які взаємно доповнюють один одного для комплексної характеристики єдиної біологічної системи мати-плацента-плід.

Консультування в медичному центрі Асклепій

Консультування проводиться по основним питанням, що стосуються дітонародження і виникають майже в кожної подружньої пари, особливо у випадках акушерських або екстрагенітальних ускладнень:

  • Планування і підготовка до вагітності;
  • Правила поведінки під час вагітності;
  • Діагностика вад розвитку плода;
  • Правила обстеження під час вагітності;
  • Можливості визначення функціонального стану плода;
  • Розробка плану ведення родів.

Ультразвукове сканування може проводити при потребі вже на початку вагітності.

Це єдиний достовірний і швидкий метод діагностики вагітності та її ускладнень в ранніх термінах. Проведення ультразвукового сканування в терміні вагітності 11 тижнів – 13 тижнів 6 днів по методу fmf (fetal medicine fundation – фонд медицини плода) є обов’язковою складовою комплексного обстеження для проведення пренатальної діагностики на сучасному світовому рівні.
Наступне діагностичне сканування проводиться обов’язково в терміні біля 20 тижнів. Здійснюється оцінка будови плода, його органів і систем, відповідності між розмірами плода та теоретичним терміном вагітності, а також оцінка плаценти і навколоплодових вод. Основними задачами наступних обстежень, кількість яких визначається індивідуально згідно наявної потреби і, як правило, дорівнює 2-3, є оцінка розмірів плода ї їх відповідності менструальному терміну вагітності та визначення функціонального стану матково-плацентарно-плодової системи. Саме для цього і проводиться вивчення циркуляції крові у різних судинах вище вказаної системи методом ультразвукової доплерографії.

Вивчення кровотоку в артерії пуповини

Основний клінічний інтерес представляє вивчення кровотоку в артерії пуповини, на основі чого робиться висновок про стан циркуляції крові у плаценті, яка здійснює під час вагітності дуже важливі функції по забезпеченню живлення і дихання плода, його захисту від зовнішніх впливів, виробленню специфічних гормонів і білків. Тривале порушення нормальної діяльності плаценти внаслідок різних факторів є причиною розвитку плацентарної недостатності. Цей патологічний стан часто супроводжує різні акушерські та екстрагенітальні ускладнення під час вагітності. При виявленні ознак плацентарної недостатності за даними ультразвукового сканування та доплерографії оцінка стану плода набуває особливого значення. Адже може розвиватися гіпоксія (кисневе голодування) плода, що може спричиняти пошкодження центральної нервової системи, насамперед, головного мозку. У найважчих випадках гіпоксія грозить загибеллю дитини в різні періоди вагітності, родів, новонародженості. Відповідно, при відсутності патологічних відхилень з боку вагітної або роділлі критерієм для визначення тактики ведення вагітності або родів залишається внутрішньоутробний стан плода. Таким чином, для вибору тактики ведення вагітності або родів (очікувальної, консервативної або оперативної) вкрай необхідним є правильно оцінити стан плода, тобто підтвердити або виключити наявність гіпоксії. Для цього ми застосовуємо неінвазивний метод кардіотокографії (ктг) з комп’ютерним аналізом, який представляє собою запис частоти серцевих скорочень плода і тонусу матки, базується на розробках англійських вчених, професорів dawes і redman та інженерів компанії huntleigh healthcare (oxford) і полягає у комп’ютерній обробці кардіотокографічної кривої. Це дозволяє на основі проведеного аналізу визначати наявність або відсутність метаболічного ацидозу (гіпоксії) в організмі плода з високим ступенем достовірності (95%). Ця методика єдина в світі визначає під час вагітності вісім параметрів нормального стану плода і у випадку норми вже на 10 хвилині обстеження може дати відповідне заключення.

Поряд з іншими параметрами, система автоматичного аналізу ктг вираховує показник stv (short-term variation – коротко-часова варіація) для визначення ступеня важкості метаболічної ацидемії (гіпоксії) плода і забезпечує лікаря постійним страхуванням від неправильного тлумачення запису і, що норма встановлена вірно. Особливо високе прогностичне значення має цей показник з 24 до 32 тижні вагітності, коли «класичні» візуальні критерії кардіотокограми не є інформативні. Дана програма визнана світовою медичною громадськістю найбільш надійною та інформативною і рекомендована всесвітньою асоціацією акушерів-гінекологів (figo) в акушерську практику. Також існують відповідні системи з комп’ютерним аналізом для спостереження за станом плода під час родів.

Таким чином, дане обстеження проводиться на експертному рівні, показано вагітним з терміну 24 тижнів до родів з нормальним та ускладненим перебігом теперішньої вагітності або при несприятливих наслідках попередніх вагітностей (антенатальна, інтранатальна або неонатальна смерть дитини або її захворювання, пов’язані з недостатністю плаценти). За результатами комплексного обстеження під час вагітності (ультразвукове сканування, доплерографія, кардіотокографія та інші) можна з високим ступенем достовірності передбачати перинатальні результати родів та планувати тактику їх ведення.

Лікування порушень або ускладнень під час вагітності проводиться після повного клінічного, лабораторного та апаратного обстеження вагітної і фетоплацентарного комплексу, консультацій суміжних спеціалістів при потребі, базується на принципах доказової медицини, демедикалізації вагітності і родів (відмови від рутинного застосування лікарських препаратів), обов’язкового співставлення ризику і користі лікування.

НАШІ ЛІКАРІ